زیرساخت های فرهنگی البرز ارتقا می یابد
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: ۲۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر رییس جمهور با هدف توسعه زیر ساخت های فرهنگی و هنری این استان تخصیص یافت.