ساخت موزه اقوام در فردیس
فرماندار فردیس خواستار احداث و راه اندازی موزه اقوام در این شهرستان ۶۰۰ هزار نفری و مهاجرپذیر شد و گفت: حضور قومیت های مختلف در این شهرستان از جمله ظرفیت های موجود برای حفظ و نگهداری فرهنگ و تمدن  و توسعه گردشگری است.