هیچ نظارتی بر عملکرد داوران نیست
مدیرعامل باشگاه شهدای رزکان البرز با بیان اینکه هیچ نظارتی بر قضاوت داوران در لیگ 2 نمی شود گفت: متاسفانه در هفته های اخیر داوران شهامت لازم را برای اتخاذ تصمیمات مهم در لحظات حساس در بازی های شهدای رزکان نداشته اند.