یک سوم جمعیت البرز در بافت‌های ناکارآمد و فرسوده زندگی می‌کنند
یحیی رمضانی در بیست و یکمین جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان کرج با اشاره به اینکه یک سوم جمعیت البرز در مناطق حاشیه‌ای و بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند، اظهار کرد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر اعتبارات مناسبی برای احیاء و بهسازی بافت‌های فرسوده تخصیص یافته است.