معاونت امنیتی و سیاسی فرمانداری کرج یکسال بدون سکاندار است

پایگاه خبری البرزما- سرپرست معاونت امنیتی و سیاسی استانداری البرز با بیان اینکه گزینه‌های پیشنهادی معاون سیاسی فرمانداری کرج وصول شده و در مرحله استعلام حراستی است، گفت: اختلافات مابین فرماندار وقت و معاونت سیاسی کرج وجود داشت و معاونت وی استعفا داد.