سکانس‌های خشن ۹ مرد ترسناک برای سرقت
آن‌ها پس از تهدید و ارعاب، مرا به بیرون از باشگاه کشاندند. این چهارنفر که هیکل بدنسازی داشتند، با ضرب‌وشتم مرا سوار بر خودرو کردند. در ادامه با گرفتن رمز کارت بانکی‌ام مبلغ ۵ میلیون تومان سرقت کردند.
مشخصات مسافرکش های شخصی ثبت شود
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه حدود 40 درصد سرقت های صورت گرفته در استان در حوزه سرقت خودرو است گفت: دستگاه های بسیاری در کنترل و کاهش زمینه های سرقت دخیل هستند و در این زمینه باید به وظایفشان به خوبی عمل کنند تا شاهد کاهش این جرم در استان باشیم.