سکانس‌های خشن ۹ مرد ترسناک برای سرقت
آن‌ها پس از تهدید و ارعاب، مرا به بیرون از باشگاه کشاندند. این چهارنفر که هیکل بدنسازی داشتند، با ضرب‌وشتم مرا سوار بر خودرو کردند. در ادامه با گرفتن رمز کارت بانکی‌ام مبلغ ۵ میلیون تومان سرقت کردند.