ورزش کرج تعطیل شد
کلیه اماکن ورزشی کرج با اعلام ستاد مقابله با کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل و فعالیت های ورزشی در این مدت ممنوع خواهد بود.