امام جمعه فردیس:
مسئولین باید انتقاد پذیر باشند
امام جمعه فردیس گفت: انتقاد کردن به غیر از انتقام است، چراکه انتقاد صحیح به پیشرفت کار منجر می‌شود اما برخی با سیاه‌نمایی به دنبال انتقام‌گیری هستند.
انتصاب مدیران ضعیف به البرز به شیوه چراغ خاموش!
6 ماه از انتصاب استاندار البرز گذشت، در این مدت شاهد شوهای تبلیغاتی و حضور استاندار در مراسمات و دیدارهای متعدد و دمیدن در بوق رسانه ها از این دیدارهای بی حاصل برای مردم هستیم؛ اما آنچه در زیر پوست این شوهای تبلیغاتی میگذرد حضور و انتصاب مدیران بسیار ضعیف در جای جای ادارات کل استان هستیم که اکثر این مدیران نه سابقه قابل قبولی برای مسئولیت در استانی استراتژیک مانند البرز را دارند نه شناخت کافی از استان، این درحالی است که کمترین نقشی به نیروهای توانمند بومی در میان ادارات تاثیرگذار استان دیده نمی‌شود.
چگونه پایگاه موصل روز دوم جنگ منهدم شد
گوشی را که برمی‌دارد صدای مهربانی به گرمی صدای یک پدر را می‌شنوم. آنقدر صمیمی که انگار روبرویم نشسته و با لبخندی که تا آخر گفتگو حسش می‌کنم، حالم را می‌پرسد. کسی که ۵۲ سال از عمرش را صرف خدمت به نظام کرده. خلبان دلاوری که از روز اول جنگ در پایگاه هوایی تبریز بوده و بعدها به خوزستان می‌رود و تا آخر دفاع مقدس، در صف اول خط مقدم سوار بر پرنده آهنی اش، بال به بال ابرها هوادار مرزهای میهن می‌شود.