بيمارستان امام خمينى(ره) مجدد به کما رفت!!
کرج مرکز استان البرز در بخش درمان از فقیرترین استانهای کشور است اما مدیریت ضعیف مسئولین استان یکی از بهترین و مجهزترین بیمارستانهای استان را از چرخه خدمات رسانی به مردم بازداشته است!!
روستاهای دهستان آدران در هفته دولت از نعمت گاز برخوردار می شوند
بخشدار آسارا در نشست با مردم شریف روستای ارنگه و روستاهای همجوار که به همت شرکت گاز استان البرز برگزار گردید ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های مدیرعامل و پرسنل گاز استان از برخوداری روستاهای دهستان آدران از نعمت گاز در هفته دولت خبر داد.