صادرات چمدانی صنایع دستی البرز در سایه نبود نمایشگاه دائمی!!؟
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی البرز به صادرات چمدانی بیش از 90 درصد آثار هنرمندان استان اشاره کرد و در جمع خبرنگاران، گفت: متاسفانه با توجه به اینکه البرز فاقد نمایشگاه دائمی صنایع دستی است، غالب هنرمندان برای فروش تولیدات خود با محدودیت های جدی مواجه هستند.