ایران جزو چند کشور سازنده کیت تشخیص DNA است
معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در نتیجه تلاش‌های انجام شده در حال حاضر کشورمان جزو چند کشور معدود در جهان است که تکنولوژی کیت تشخیص ژنتیکی که در تعیین هویت اشخاص و DNA کاربرد دارد را ساخته است.
دفاع مقدس برگ زرينی در تاريخ البرز
برزو کلانتری در سرمقاله نشریه نقش البرز نوشت: بی شک دفاع مقدس يکی از زرين ترين برگهای تاريخ ايران عزيز است. در اين نوشتار سعی داريم به نقش البرز در دفاع هشت ساله مردم اين ديار کهن بپردازيم تا البرزنشينانی که پس از دوران هشت ساله جنگ تحميلی به اين ديار نقل مکان نموده اند بيشتر به گذشته درخشان فرزندان البرز آشنايی يابند.