جزئیات نخستین جلسه دادگاه پرونده بزرگترین شبکه فرار مالیاتی کشور با ۱۲۶ متهم
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.
پیشگیری اولین و مهمترین مرحله صیانت است
رئیس کل دادگستری استان البرز اولین و مهمترین مرحله صیانت را پیشگیری دانست و گفت: در این حوزه ابتدا باید آسیب‌هایی که متوجه همکاران و مجموعه شده شناسایی و بعد برطرف شود.