ایجاد زائرسرا در مشهد دردستور کار استان ها است

پایگاه خبری البرزما- استاندار البرز با بیان اینکه ایجاد مکانی برای زائران البرزی در مشهد فرصت برای ارائه خدمات به اقشار کم درآمد جامعه است، گفت: این امرمهم به توصیه مقام معظم رهبری در دستور کار استان ها قرار گرفته است.