اگر کارت سوخت‌مان گم شد، چه کار کنیم؟
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی البرز گفت: همشهریان می‌توانند پس از بررسی و اطمینان پیدا کردن از جاماندن کارت‌های سوخت در جایگاه‌های سطح استان با در دست داشتن مدارک شناسایی خود و وسیله نقلیه مربوطه تا ۱۰ روز به جایگاه مورد نظر و پس از آن به مدت ۱۰ روز به نواحی سه گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.