10هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال به روستائیان پرداخت می شود

پایگاه خیری البرزما – معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت که 10 هزار میلیارد تومان وام از سوی بانک های عامل، کشاورزی، توسعه و تعاون، صندوق های کشاورزی و توسعه امید با وثیقه های بسیار آسان، برای ایجاد اشتغال در اختیار روستائیان قرار می گیرد.

باید به شهردار جدید اعتماد کرد

پایگاه خبری البرزما-پس از چندین هفته بحث، اعضای شورای پنجم کلانشهر کرج ، تکلیف شهردار کرج را مشخص کردند و دکتر اصغر نصیری را به این سمت برگزیدند.