آقای استاندار فکری به حال بازار رها شده البرز کنید
برزو کلانتری در سرمقاله نشریه نقش البرز نوشت: فشار اقتصادی بر مردم و عدم نظارت بر بازار مواد غذایی در این روزها مردم را بسیار آزرده خاطر نموده است از قرار معلوم اتاق اصناف هیچ اشرافیتی بر اتحادیه های تحت امر خود ندارد!
لزوم فرهنگ سازی در مبارزه با پدیده قاچاق کالا
فرماندار فردیس گفت: ضربه زدن به تولید و اشتغال مهم‌ترین آسیب ناشی از وجود کالای قاچاق در بازار است و مدیران دستگاه ‌های متولی باید برای کاهش مشکلات این معضل اقتصادی برنامه ریزی داشته‌باشند.
کمتر از يک سوم روستاهای البرز از نعمت گاز برخوردار شدند
برزو کلانتری در سرمقاله نشریه نقش البرز نوشت: قانون در ماده 4 مصوب مجلس تاکيد بر واگذاری انشعابات آب، برق و گاز به صورت موقت به تمام خانواده های روستايی دارد؛ اين قانون در بيشتر نقاط روستايی استانهای کشور اجرا شده است اما انگار استان البرز تافته جدا بافته در اجرای قوانين برای شهروندان می باشد.