رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز از ارتقا رتبه سه بیمارستان در البرز خبر داد
بیمارستان های امام حسین (ع) ، ثارالله و کوثر رتبه درجه یک را کسب کردند
دکتر محمد فتحی رییس دانشگاه با اعلام این خبر گفت: سه بیمارستان امام حسین(ع) ، ثارالله و کوثر که پیش از این مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شده بود خوشبختانه با پیگیری های بسیار، مدیریت هر سه بیمارستان به دانشگاه انتقال یافت.