شهرک‌های صنعتی البرز موظف به مدیریت پسماندهای تولیدی خود هستند
احمد افضلی در پنجاه و یکمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان البرز که با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات شهدای دولت برگزار شد، اظهار داشت: هر شهرک صنعتی باید سایت مشخصی را برای مدیریت پسماندهای خود در نظر بگیرد تا از بروز خطرات زیست محیطی جلوگیری شده و برنامه‌ای عملیاتی به منظور کاهش منابع آلاینده در حوزه پسماند داشته باشند.