تیتر یک
بسته اقتصادی البرز، موجی از تحول ایجاد می کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز طراحی بسته اقتصادی البرز در سال جهش تولید را گامی مهم در راستای ایجاد تحول در این زمینه عنوان کرد و گفت: امید می رود با عملیاتی شدن این بسته شاهد تحولات چشمگیری در حوزه اقتصادی در سطح استان باشیم.
نگاه متولیان به کشاورزی نگاهی ضعیف است؟!
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج با اشاره به اینکه بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه ویژه است، گفت: جهش تولید در سایه حفظ و حراست از اراضی کشاورزی امکان پذیر است که بدون حمایت همه جانبه دسترسی به آن آسان نخواهد بود.
ادامه اخبار