بازگشت پساب ها نیاز کشاورزی البرز است

پایگاه خبری البرزما- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده در بخش کشاورزی خروج بخش عمده ای از آب استان است، گفت: بازگشت پساب های تهران به بخش کشاورزی و صنعت البرز ضروری است.

۹۰درصدکشاورزی کشورخصوصی است

پایگاه خبری البرزما -رییس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه ۹۰ درصد بخش کشاورزی در کشورنسبت به دیگر بخش ها مانند صنعت، خصوصی است، گفت: اشکال بخش خصوصی کشاورزی این که خرد بوده و در سطح های کوچک فعالیت داشته و شرکت های بزرگ و توانمند در این بخش خصوصی کشاورزی نداشته

۷۳۶میلیارد تومان خسارت به کشاورزان

پایگاه خبری البرزما- مدیرکل جهاد کشاورزی البرز از خسارات های وارد شده برف و سرمای هفته گذشته خبر داد و گفت: بر اثر بارش برف هفته گذشته خسارات قابل توجهی به بخش کشاورزی استان البرز وارد شده است.

پژوهشگاه بیوتکنولوژی زاده انقلاب است/تولید شیر تخمیری فراسودمند

پایگاه خبری البرزما – رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با بیان اینکه گرامیداشت محققین برای دهه فجر انقلاب اسلامی حرکت درجهت اهداف انقلاب است، گفت: این پژوهشگاه زاده انقلاب اسلامی و از معدود موسساتی است که پس از انقلاب تشکیل شده است.

تولید سالانه۲۰ رقم زراعی و باغی جدید در کشور

پایگاه خبری البرزما- معاون وزیرجهاد کشاورزی ورئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: خروجی فعالیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تولید سالانه بیش از۲۰ رقم جدید زراعی و باغی است.