سرنشینان در سلامت کامل هستند

پایگاه خبری البرز ما- با تدبير و هوشياري تيم مراقبت شرکت خدمات هوايي پيام هواپيماي آموزشي که دچار نقص فني شده بود بر زمين نشست. مسعود حریرچیان ،سرپرست برج مراقبت فرودگاه پيام گفت: هواپيماي سانحه ديده از نوع تکنام متعلق به مدرسه هوانوردي پارسيس بود که ساعت ۴۰ :۹ دقيقه درخواست خزش و پرواز نمودند.