ساخت قایق پلاستیکی!

پایگاه خبری البرزما- ماهی‌گیر فلسطینی در منطقه رفح، با به هم گره زدن حدود ۷۰۰ بطری پلاستیکی نوشابه یک قایق خاص ساخته است.

بحران‌های درونی آمریکا

پایگاه خبری البرزما- این اقدامات، بیش از آن که شخصی و ناشی از دیوانگی باشد، پاسخی غلط به بحران‌های درونی آمریکاست.