زنگ هشدار احتمال حمله اتمی در آمریکا نواخته شد

پایگاه خبری البرزما – برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد و به منظور آماده سازی مردم برای مقابله با حمله احتمالی اتمی توسط کره شمالی، آژیر هشدار در مجمع الجزایر هاوایی به عنوان پنجاهمین ایالت آمریکا به صدا درآمد.